De Groene Transitie zoekt
dorpen en wijken die mee willen doen aan een

Bottom-Up

Wijk uitvoeringsplan (WUP)
Doe meeMeer informatie

Op zoek naar WUP-dorpen

De Groene Transitie ondersteund dorpen of wijken die zelf invloed willen uitoefenen op hoe de energietransitie in hun omgeving wordt vormgegeven. Dorpen en wijken kiezen voor een bottom-up benadering.

De Groene Transitie denkt dat door de inzet van een Wijk UitvoeringsPlan ( of anders genoemd: een DorpsEnergiePlan) in deze WUP-dorpen een stevige bijdrage wordt geleverd naar aardgasvrije, energieneutrale en CO2-neutrale dorpen. Door onze bottom-up benadering van de Warmte- en de omgevingsvisie denken wij een extra bijdrage te leveren aan het eigenaarschap van de burgers bij het beleid van de gemeente.

De Groene Transitie is op zoek naar WUP-dorpen in Drenthe, die dit samen willen doen om te leren van en met elkaar en zo ook samen meer slagkracht te hebben.

Wat is een Bottom-Up WUP?

In 2021 hebben gemeenten voor hun hele gebied een Warmtevisie gemaakt. Ofwel een visie op hoe de warmtevoorziening CO2 neutraal zal worden. Vervolgens zal voor iedere wijk, dorp of gebied een Wijk UitvoeringsPlan (WUP) moeten worden gemaakt. De daartoe noodzakelijke expertise heeft een sterk multidisciplinair karakter.

De Groene Transitie is een coöperatieve samenwerking van onafhankelijke professionals met veel vakkennis en ervaring op het gebied van sociaal werk, energieadviezen, financiering en burgerparticipatie. De leden vullen elkaar zeer goed aan in hun deskundigheden bij het maken, uitvoeren èn financieren van Wijk Uitvoeringsplannen.

De vier deelnemende adviesbureaus zijn:

  • Segon
  • Buurtwerk Nederland
  • ZuinigWonen
  • Dwarsdenkers Unlimited (DDU)

De Groene Transitie is van mening dat het ontwikkelen van een plan nog slechts het begin van de uitdaging is. Een plan alleen lost het probleem van een energietransitie niet op. Daarvoor zijn, naast het WUP nog twee andere eindproducten noodzakelijk, te weten:

  • draagvlak/eigenaarschap onder de diverse deelgemeenschappen binnen het geografisch afgebakende gebied en
  • een bevoegde uitvoerings- en beheersorganisatie.

Waarom een WUP-dorp worden?

  • Om als dorp of wijk invloed te hebben op de belangrijke keuzes voor de toekomst van je omgeving.
  • Om te zorgen dat het hele dorp/ de hele wijk ook aansluiting houdt en mee kan doen aan verduurzaming.
  • Om met de juiste data/gegevens ook een goede gesprekspartner te kunnen zijn van de gemeente, en goed in overleg te kunnen over de beste keuzes voor je dorp of wijk.

De energietransitie waar we voor staan is een opgave die alle inwoners op alle vlakken raakt: van inpassing van bijv. zonneparken tot aan de tochtstrip van je eigen brievenbus. Van energieopslag systemen tot aan de eigen vloerisolatie. Daarom is het van belang als dorp of wijk mee te denken over redelijke, begrijpelijke en behapbare keuzes en oplossingen voor je eigen woonomgeving.

Onze speerpunten
Het dorp of de wijk is zelf aan zet
Blijvend samenwerken met gemeente en andere stakeholders
Integrale aanpak: ook welbevinden speelt mee
Naast kWh’s en m2 gas gaat het ook om klimaatadaptatie
van droom naar daad
Toekomstbestendige dorpen en wijken

— heeft u vragen? —

Neem contact op

Send message

De Groene Transitie
Gelpenberg 20, 7854 TB Aalden
0592-767003
info@degroenetransitie.nl